תערוכות

תערוכות בעבר

אביבית בלס ברנס: שטח מעבר

אביבית בלס ברנס: שטח מעבר

הציור של אביבית בלס ברנס נפרש כמפה עם ציוני דרך ועם נקודות יציאה וכניסה שמקבלים ביטוי ברמזים, במשחקי מלים, בדימויים ובחומריות. בלס ברנס יוצרת סדרות שנקודת המוצא שלהן היא רעיונית. בתהליך תרגום הרעיון לציור מקבלת העבודה גוף, חומריות, מלים. החומריות הדשנה, המעובדת והטקטילית היא דלת כניסה לציור שבזכות נוכחותו הפיזית הופך לגוף בחלל ובזמן. אין זו אשליה ויזואלית כי אם נוכחות פיזית ממשית הניתנת למישוש. עבודותיה של בלס ברנס עוסקות בשאלות של זהות מול זרות ושל גישור בין שפה לתרבות במרחב הגבולות שבין הדברים. במקום שבו יש דואליות של חיבור והפרדה, ניתוק והתמזגות, המרחב הזה אינו רק דימוי ויזואלי אלא מקום מפגש עם האחר ומקום המגדיר את העצמי. מתוך כך הוא גם הופך לשטח מעבר שאינו העצמי ואינו האחר. אביבית בלס ברנס מתגוררת כיום בישראל לאחר שהות של עשרים שנה בפאריז.

פתיחת התערוכה:

יום שבת 09 אוקטובר 2010

נעילת התערוכה:

יום שבת 25 דצמבר 2010

מיקום:

גלריה ג'נט אסיא

אוצרת:

ורדה שטיינלאוף | קטלוג

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • פתח מעבר, 2010
  • שטח מעבר, 2003