תערוכות

תערוכות בעבר

ישראל בתצוגה: אקספו 67

ישראל בתצוגה: אקספו 67

התערוכה פורשׂת את קורות הביתן הישראלי בתערוכה העולמית שהתקיימה במונטריאול ב–1967 מהיבטים של תצוגה ואדריכלות. במסגרת זו היא מתחקה אחר גיבוש חזותו האדריכלית של הביתן בזיקה לתערוכה העולמית הקודמת שישראל השתתפה בה — בבריסל 1958, ביחס לביתנים האחרים בתערוכה וביחס למערך התצוגה הפנימי של הביתן. יובל לאחר אקספו 67 ולאחר מלחמת ששת הימים, הביתן הישראלי מסמן נקודת מפנה בהתייחסות ישראל לאופני הצגתה בהקשרים בין–לאומיים.


התערוכה פתוחה בימים ב׳-ה׳,
16:00-10:00
 

פתיחת התערוכה:

יום שני 27 פברואר 2017

נעילת התערוכה:

יום חמישי 14 ספטמבר 2017

מיקום:

ארכיון עזריאלי לאדריכלות הבניין הראשי

אוצר:

ד"ר ערן נוימן

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • הביתן הישראלי אקספו 67 , 1967 אוסף אריה ואלדר שרון, ארכיון עזריאלי לאדריכלות
  • Arieh Sharon, David Resnick and Eldar Sharon, The Israeli Pavilion at Expo 67, Perspective View, ca. 1965 The Arieh and Eldar Sharon Collection, Azrieli Architectural Archive