תערוכות

תערוכות בעבר

סודות מן החדר: הדפסים מאוסף המחלקה לרישום והדפס | ג'יימס אבוט מקניל ויסלר - הדפסים

סודות מן החדר:
הדפסים מאוסף המחלקה לרישום והדפס
ג'יימס אבוט מקניל ויסלר - הדפסים

התערוכה מציגה מבחר מהדפסיו של הצייר ואמן ההדפס ג'יימס אבוט
מקניל ויסלר ) 1903-1834 ( שפעל באנגליה ובצרפת באמצע המאה
ה־ 19 . כמו אמנים אחרים בני התקופה )אונורה דומייה וז'ן-פרנסואה
מילה( וכמו הריאליסטים הצרפתים, דוגמת גוסטב קורבה, שאמנותו
השפיעה עליו בתחילת דרכו, הוא היטיב לנצל את תכונותיו המיוחדות
של מדיום ההדפס כדי לתאר נושאים חדשים האופייניים לעולם
המודרני מתוך ביקורת חברתית ופוליטית. בתערוכה מוצגים הדפסים
של מראות מן הערים המודרניות הגדלות והולכות בעקבות התיעוש
המוגבר והשינויים הכלכליים והחברתיים שהניב, ומחיי היומיום של
בני המעמד הנמוך של פריז ולונדון. לצד תיאורים נוסטלגיים ופיוטיים
של חיי העיר מוצגים גם נופי התמזה הערפיליים וחורבות כפריות, בין
היתר מהסדרות "שנים־עשר תצריבים מהטבע" (ה"סט הצרפתי") ומהסדרה "שישה־עשר הדפסים של סצנות על התמזה ונושאים אחרים" ("סט התמזה").

פתיחת התערוכה:

יום שני 01 אוגוסט 2011

נעילת התערוכה:

יום שבת 12 נובמבר 2011

מיקום:

המבואה לחדר הגרפיקה

אוצרת:

עמנואלה קלו

הסתר מידע
הקודם נגן הבא