תערוכות

תערוכות בעבר

לארי אברמסון: עבודות 1975 – 2010

לארי אברמסון: עבודות 1975 – 2010

תערוכה מקיפה של ציורי לארי אברמסון, יליד 1954 , מבחירי האמנים בישראל. עבודתו מורכבת בעיקר מסדרות שבמרכזן מוטיב מוביל אחד, לדוגמה – הריבוע השחור, הריבוע הצהוב, ציורים אנטומיים, נבו, עמודים, קורות, tsooba, שלוםשלום, הערימה, שושנת יריחו; מוטיבים מן הסדרות החדשות הם, בין היתר, יחיעם, בית, הצרעה. עם השנים צברו הסדרות עוד ועוד דימויים והקשרים המשמשים את אברמסון כמעין יחידות לשוניות, השבות ומופיעות בציוריו ויוצרות בכל פעם משפטים ציוריים חדשים. ראשיתו של הציור של אברמסון באמצע שנות ה־70, במקביל להופעתן של צורות אמנות חדשות באירופה ובארצות הברית, בעיקר "הציור החדש", אשר קראו תיגר על מוסכמות הניאו־אוונגרד המושגי והמינימליסטי. על רקע זה, כאמן שמאותגר על ידי ההיסטוריה והתיאוריה של האמנות, כונן אברמסון את ציורו כציור כלאיים שנולד למתח שבין תקופות; ציור שמתייחס מצד אחד לערכים של העבר, אך מצד שני מציע מערכת חלופית של רעיונות ומושגים שבליבם השאיפה לשקם את הציור כמדיום רלוונטי לביטוי המציאות המורכבת של המקום הזה, שבו הוא חי.

פתיחת התערוכה:

יום שישי 23 יולי 2010

יום שבת 09 אוקטובר 2010

מיקום:

אולם סם ואילה זקס

אוצר:

אלן גינתון. קטלוג

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • ישראל/פלסטין 1, 2010
  • ישראל /פלסטין 2, 2010
  • 2009 ,VI הצרעה
  • Panic VII 2010
  • Panic III 2009
  • Panic X, 2010