תערוכות

תערוכות בעבר

במקום שבו ברושים עומדים

במקום שבו ברושים עומדים
לזכר פרופ' מרדכי עומר, 2011-1941
 

פתיחת התערוכה:

יום רביעי 02 נובמבר 2011

נעילת התערוכה:

עדיין לא נקבע תאריך נעילה

מיקום:

גלריית גבריאל וג'ינה כאתרי, הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר

אוצר:

ד"ר דורון לוריא | דפדפת

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • Jan Rauchwerger, Portrait on Red, 1982
  • עופר ללוש, ימים של פחד 
דיוקן מרדכי עומר בזמן מלחמת המפרץ הראשונה, 1991