דירקטוריון

חולדאי רון
סאמט חיים
דסקל יוסי
קני מיכאל
אלשייך יוסי
נחמיאס־ורבין איילת
סבג דורון
ברוך מהרטה
פורז אברהם
שלומות מוריה
דביר שלי
ספיר דורון
קסלמן נדיה
בן נבט צלילית
רוז דוד
כהן אלמוג
אברהם אוזן הראלה
גיורא יהלום

מועצת המנהלים

אהובי יגאל
אזולאי אבנר
אלקון עידית
אלשטיין לילי
אריסון ג’ייסון
בהרב אלן
ברנדס חנינא
ברקאי עדינה
חולדאי רון
טוקטלי עדנה
מוריץ יעל
נויבירט יעל
סאמט חיים
סבג דורון
עצמון מנחם
פירון צבי
פלד דליה
פקלמן דב
קוליץ נעמי
קני מיכאל
רפפורט עירית
שובל כנה
שטיאט גדעון
שטיינמץ בני
שטרית רות

ועדת כספים

יו"ר — עו"ד סאמט חיים
ד"ר שפירא אהוד
סבג דורון
אלשייך יוסי
מוריץ יעל
קני מיכאל
עצמון מנחם
רפפורט עירית
הדר רמי
גורטלר שמואל

ועדת תערוכות ורכישות

ד"ר הנדלר ספי
עמיר טולה
גרבוז יאיר
חכמי יוסי
רובין כרמלה
בן נפתלי מיכל
עו"ד ברנדייס חנינא

ועדת ביקורת

יו"ר — צבי זיו
יפו עליזה
עו"ד מיליקובסקי מירי
עו"ד רצאבי דורון
ד"ר שפירא אהוד

עוד אודות המוזיאון