אוספים

אמנות מודרנית ועכשווית

מסע בעקבות העורב

מסע בעקבות העורב
  • מאיה כהן לוי
  • מסע בעקבות העורב
  • 1990, 2005
  • אדני רכבת ואלומיניום צבוע
  • פרס דן סנדל וקרן משפחת סנדל לפיסול, 2004
 

עבודותיה הפיסוליות של מאיה כהן לוי מהוות המשך טבעי לציוריה המתארים דקלים, סכך, חמניות וחלות דבש במערך סימטרי וקפדני. עד כה יצרה כהן לוי עבודות פיסול אקספרסיביות בעלות עוצמה רבה, לעתים דמונית. דימוייה הפולחניים והחייתיים עמוסי משמעות. השילוב של עורב, חתול וירח מלווה אותה עוד מראשית דרכה האמנותית, ולכך מתווספים דימויים של ירח ופירמידה; כל אלו חוברים יחדיו לכדי תמצית של כתב ידה. העורבים, שכמו רוקדים במעגל ריקוד פולחני רווי אימה, הופכים לסָמן מהדהד של מציאות. עבודותיה של האמנית נעות בין האמנותי לבין המטפיזי; בין היצרי לבין הדידקטי והסמלי; בין החוקי והממושטר לבין הארעי. העמוד המופיע בבסיס עבודותיה הפיסוליות מהווה המשך לסדרת הדקלים. גזעיה של כהן לוי – עמודים אנכיים ואינסופיים – ניצבים כעמודי תמיכה משוכללים במבנה מתפתח ואיתן של מחשבה אישית, אשר חוקרת וממחישה את שורשי החוק והסדר בטבע.

חזרה לאוספים