אוספים

אמנות מודרנית ועכשווית

כבשי הנגב

כבשי הנגב
  • יצחק דנציגר (1977-1916)
  • כבשי הנגב
  • 1964-1951
  • בדונזה 2 יחידות
  • 82x195.9x109.2ס"מ
  • רכישה, 1993
 

יצחק דנציגר ראה את תפקידו של האמן כמי שעליו לתווך במפגש השברירי שבין האדם לבין המקום. בחשיבתו האמנותית הייחודית הוא שילב הקשרים חדשים, הנוגעים למערכות בינתחומיות שמשלבות תחומי ידע שונים – אקולוגיה, גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה וארכיאולוגיה. כמו כן, זיקתו של דנציגר אל הנוף התמזגה עם אהבתו לסיפורי המקרא, שבהם משמשים האקלים, הנוף וההווי המקומי במה להתרחשויות אנושיות עתירות משמעות. עניינו בתחומים אלו הביא ליצירת שורה ארוכה של עבודות, שגולת הכותרת שלהן היא נמרוד (1939).

דנציגר יצר סדרה ארוכה של פסלים ורישומים שנושאם בעלי חיים. הכבשה שבה ומופיעה במהלך יצירתו יותר מכל בעל חיים אחר האופייני לאזור. הכבשים, שרגליהן כיתדות, משתלבות בנוף הן כחיות מבויתות של איש המִדבר והן כאוהל המשמש לו מעון. היצירה כבשי הנגב מצויה על הגבול שבין "פסל כאובייקט" לבין "פסל כעבודה סביבתית". היא נוצרה בעקבות סיורי השטח בנגב שאליהם יצא דנציגר בעת שירותו בפלמ"ח. הכבשים של דנציגר מתמזגות באופן מושלם במרכיבי הנוף ומייצגות את הגבול ונקודת המפגש בין הטבע לבין התרבות המקומית.

חזרה לאוספים