מוזיקה

סדרת מנויים

תכנית הסדרה

תגליות עם אנסמבל המאה ה-21 - קונצרט מס' 1

יום שבת 21 ספטמבר 201920.00

מידע נוסף

תגליות עם אנסמבל המאה ה-21 - קונצרט מס' 2

יום שבת 09 נובמבר 201920.00

מידע נוסף

תגליות עם אנסמבל המאה ה-21 - קונצרט מס' 3

יום שבת 25 ינואר 202020.00

מידע נוסף

תגליות עם אנסמבל המאה ה-21 - קונצרט מס' 4

יום שבת 07 מרץ 202020.00

מידע נוסף

תגליות עם אנסמבל המאה ה-21 - קונצרט מס' 5

יום שבת 16 מאי 202020.00

מידע נוסף

תגליות עם אנסמבל המאה ה-21 - קונצרט מס' 6

יום שבת 27 יוני 202020.00

מידע נוסף