אוספים

מחלקת השימור

ברנרדו בלוֹטוֹ, נוף דרזדן

ברנרדו בלוֹטוֹ (1780-1721)
נוף דרזדן, 1748 בקירוב
שמן על בד, 96.8x163
אוסף מוזיאון תל אביב לאמנות

 

תהליכי השחזור והשימור נמשכו כשנה וחצי והושלמו בשנת 2006.
משמרת הציור: מאיה דרסנר

 

הסיבות העיקריות לשימור
תהליך רסטורציה קודם שלא הצליח גרם להתכהותן של השלמות צבע (retouching) ולהיווצרות כתמים – דבר שהקשה על ההתבוננות ביצירה. שכבת ווארניש עבה שהתכהתה הסתירה את הצבעים המקוריים. בד הציור התעוות כיוון שהבד התומך (lining) התבלה, ולכן התעורר הצורך להסירו. השימור הנוכחי נדרש כדי לעצור את תהליך ההידרדרות של הציור ולחשוף את צבעיו המקוריים, שכוסו בתהליך הרסטורציה הקודם.

 

תהליך רסטורציה דו-שלבי
בשלב הראשון הוסרה ונוקתה עבודת הרסטורציה הקודמת, שכללה את שכבת הווארניש הישנה, את השלמות הצבע ואת הבד התומך. בשלב זה התגלה כי כמעט מחצית משכבת הצבע המקורית חסרה, בעיקר באזור השמים (ייתכן שזו הייתה הסיבה לרסטורציה הישנה). במקומות אלו שכבת הבסיס האדומה נראתה לעין. לפיכך, בשלב השני – נוסף על הטיפול בבד הציור ומתיחתו מחדש – הוקדשו עיקר מאמצי השימור להשלמות צבע מדויקות, כמודגם בתצלומים שלהלן.