חינוך לאמנות

תכניות חינוכיות במוזיאון

אפוס וטרגדיה: קריאה מונחית ב'אודיסאה' וב'אוריסטיאה' לאייסכילוס


ימי שני 21:00-19:30

במאה ה8 לפנה"ס חוברו שני האפוסים הגדולים, איליאדה ואודיסאה, המיוחסים להומרוס, גדול המשוררים של העולם העתיק. במאה ה5 לפנה"ס, באתונה הדמוקרטית, הגיעה לשיאה הטרגדיה היוונית באורסטיאה של אייסכילוס. אפוס וטרגדיה - ז'אנרים שונים, זיקות שונות וסוגי ידע והתנסות שונים בתכלית של האנושי.
מדוע אם כן לקרוא אפוס וטרגדיה בזה אחר זה? הציר המחבר הוא בראש ובראשונה הגיבור. באפוס הגיבור הוא מושא ראוי להשתאות, חיקוי, הערצה. חוסר הנחת והמתחים שדמותו נושאת ויוצרת סביבה יש בהם כדי להעצים את העלילה - אך אלו לעולם לא יהוו מושא אינטנסיבי לחקירה. את האיום שבדמותו של הגיבור, את החרדה שמעורר כוחו העודף והמסוכן לעצמו ולקהילה, את אלו תחקור הטרגדיה, יציר כפיה של אתונה הדמוקרטית.
תשתית הדמיון היווני מונחת בצי של ספינות הצר על העיר טרויה ובתום עשר שנים הורס אותה - המלחמה. ולאחר המלחמה - השיבה הביתה. תהילה בקרב והשיבה הביתה הן שתי התכליות של הגבור היווני באפוס ההומרי. שתי תכליות שהטרגדיה תפצל ותסבך בדמותו של האזרח החדש, האתונאי.
השיבה הביתה היא הציר השני שיקשור בין האפוס לטרגדיה. לאורך כל האודיסאה מוזכרת שוב ושוב שיבה נוספת, זו של אגממנון, מלך הצי היווני, שנרצח עם שובו הביתה לאחר המלחמה על ידי אשתו. השיבה הנוספת הזו, הקטסטרופלית, נפרשת באופן מרהיב ומעיק בטרילוגיה אורסטיאה. האלימות הכרוכה בשיבה הביתה הנפתרת באופן כמעט ניסי ב"אודיסיאה" עוברת טרנספורמציה מופלאה בטרילוגיה הטרגית של אייסכילוס, והופכת לאוטופיה מעוררת השתאות והשראה.

בסמסטר א' נקרא חלקים נרחבים מהאודיסיאה ובסמסטר ב' נקרא את כל האורסטיאה.

אפשר להרשם לשני הסמסטרים או לאחד מהם.
הקריאה באפוס ובטרגדיות תערך מתוך תרגומיו של אהרן שבתאי. על המשתתפים להצטייד באודיסאה ובאוריסטיאה.

סמסטר א'
תהפוכות השיבה הביתה: קריאה באודיסיאה
האיליאדה הייתה היצירה האהובה ביותר על היוונים. אך דווקא האודיסאה הייתה ליצירה המשפיעה ביותר על משוררים, על סופרים ועל אמנים במערב. האודיסאה נפתחת בסכנת השכחה המוחלטת הנשקפת לאודיסאוס, הגיבור היווני האחרון שעשר שנים לאחר מפלת טרויה עדיין לא נודעו עקבותיו. האודיסאה נחלקת לשניים. מחציתה הראשונה עוסקת בהרפתקאות אודיסאוס בים ומחציתה האחרת מתנהלת באי איתקה, ביתו של אודיסאוס. נסיונות השיבה המרים והמפכחים של אודיסאוס מתרחשים בעולם מלא מים, צל, תכסיסים רטוריים וכישוף. הקריאה באודיסאה תפרוש לפנינו דמות מטרידה של גיבור וחידות בדבר מהותה של השירה עצמה.

תאריכי המפגשים בסימסטר א'
ימי ב', 21:00-19:30 (חדר הסדנאות בבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר)
6.11.17, 13.11.17, 20.11.17, 27.11.17
4.12.17, 11.12.17,25.12.17
1.1.18, 8.1.18, 15.1.18, 22.1.18, 29.1.18


סמסטר ב'
תסבוכות הדם והחוק: קריאה ב"אורסטיאה" לאייסכילוס ("אגממנון", "נושאות הנסכים" ו"נוטות החסד")
הטרילוגיה אורסטיאה היא היצירה הגדולה ביותר בדרמה היוונית. שלושת המחזות (שניתן לקרוא בהם גם באופן בלתי תלוי זה בזה) פורשים את קורותיו ספוגי הדם והנקמה של בית אטראוס. המשפחה היא הצומת בה הקוסמי, הפוליטי והארוטי נפגשים וניטחים זה בזה כשאלות של הולדת, נקמות דם מורשות, סכסוכי נאמנות ומערכות כפולות של צדק, שאלות שיתנסחו מחדש במרחב משפטי אך גם סמלי-דתי ואישי שיוכל להוות יסוד מסוים, אם גם מוגבל, להתרה וחסד.

תאריכי המפגשים בסמסטר ב':
ימי ב', 21:00-19:30 (חדר הסדנאות בבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר)
12.3.18, 19.3.18, 26.3.18
16.4.18, 23.4.18, 30.4.18
7.5.18, 14.5.18, 21.5.18, 28.5.18
4.6.18, 11.6.18

חזרה