חינוך לאמנות

תכניות חינוכיות במוזיאון

אמנות ופוליטיקה

ימי חמישי 10:00–13:00 קורס שנתי 8 מפגשים


קשרי הגומלין בין אמנות לפוליטיקה נתפסו במשך שנים רבות כקשרים של ניגוד: אמנות פוליטית נתפסה כמגויסת על ידי המשטר או כפלקט נעדר ערך של ממש. גישה זו, שהתבססה על גורלה של האמנות בדיקטטורות שהגיעו לשיאן במחצית המאה ה-20, פינתה מקומה בעשורים האחרונים וכיום אמנות פוליטית מקבלת מופעים רבים ומגוונים. מטרת הקורס לעמוד על קשרי הגומלין בין אמנות לפוליטיקה, להבין האם אכן מתקיימת סתירה בין השניים, לבחון דגמים שונים בארץ ובעולם ואף לדון בנקיטת העמדה של היוצרים כפי שהיא באה לידי ביטוי בסוגות שונות באמנות: צילום, קומיקס, עיצוב ועוד.
הסדרה בהנחיית פרופ' דנה אריאלי

15.11.18 אמנות ופוליטיקה – הגיגים על התיאוריה
13.12.18 אדולף היטלר: מקרה חריג של אמן בפוליטיקה
3.1.19 האשמים שלא נמצאו אשמים: כיצד חמקו מעצבי פוליטיקת התרבות ממשפטי נירנברג?
7.2.19 היטלר עכשיו: מה עושים סמלים נאצים באמנות הישראלית
7.3.19 פנטומים: מסע בעקבות שרידי הרייך השלישי
11.4.19  אמנות ופוליטיקה בברית המועצות
16.5.19 אמנות | צילום | טרור: המקרה הישראלי
20.6.19 קומיקס ופוליטיקה בישראל

 

שכר לימוד

הרשמה מוקדמת

הרשמה מאוחרת

שכר לימוד רגיל

780

820

זכאי הנחות

705

740

 

חזרה