חינוך לאמנות

תכניות חינוכיות במוזיאון

הדרכות חיילים

הדרכות חיילים

לקבוצות מאורגנות ניתנת הדרכה על פי תיאום מראש עם אגף החינוך לאמנות.

     חזרה