חינוך לאמנות

תכניות חינוכיות במוזיאון

חדר מורים לומד

חדר מורים לומד

מפגש חד-פעמי לצוות מורי בית-הספר. היכרות עם הפעילות החינוכית במוזיאון המלווה בשיח גלריה באחת התערוכות החדשות. מומלץ למורי בתי-ספר לפני תחילת סדרת ביקורים במוזיאון. משך מפגש: שעתיים.

לפרטים נוספים ולתיאום - מזכירות אגף חינוך לאמנות

6077042 - 03

6077086 – 03

education@tamuseum.com

     חזרה