חינוך לאמנות

תכניות חינוכיות במוזיאון

השתלמויות וכינוסים

השתלמויות וכינוסים

ניתן לתאם ימי עיון / השתלמויות / כינוסים לקבוצות / מוסדות חינוך / גופים פרטיים וחברות, בתערוכות השונות. הפעילות על-פי דרישה ובתיאום מראש עם מנהלת ההדרכה

 

6077041 - 03

OritV@tamuseum.com

 

 

     חזרה