הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

מקרא ואמנות

יום שישי 21 יוני 2019

10:30 - 13:15

הרצאות

מפגש בין תרבות ישראל לתרבות המערב

פרדוקס הציונות
מרצה פרופ׳ מנחם פיש


פתוח, סגור: בין ארון הספרים היהודי לישראלי
מרצה הסופר פרופ׳ חיים באר

חזרה