הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

פילוסופיה אמנות וקולנוע

יום שישי 31 ינואר 2020

09:30 - 11:00

הרצאות

פ י ל ו ס ו פ י ה א מ נ ו ת ו ק ו ל נ ו ע לעבור את הגבול? על הכורח בקביעת גבולות ועל הצורך בפריצתם

הקרנבלסקיות המוסדית

מרצה פרופ׳ עוזי אלידע
סרט הליצנים
במאי פדריקו פליני

 
 
מנחה: יוסי אורן

 

חזרה