הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

פילוסופיה אמנות וקולנוע

יום שישי 29 נובמבר 2019

09:30 - 11:00

הרצאות

פ י ל ו ס ו פ י ה א מ נ ו ת ו ק ו ל נ ו ע לעבור את הגבול? על הכורח בקביעת גבולות ועל הצורך בפריצתם

 על משמעות האחר : רגעים של שבירת זהויות

מרצה פרופ׳ אבי שגיא
סרט אהבה בימים קרים
במאי פאבל פאבליקובסקי
 
מנחה: יוסי אורן

חזרה