הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

תנ"ך ואמנות

יום שישי 06 דצמבר 2019

10:30 - 12:00

הרצאות

מ פ גש ב י ן ת ר ב ו ת י שר אל ל ב י ן ת ר ב ו ת ה מ ע ר ב בין סמכות למנהיגות 18 קריאות מחדשות במקרא ובאמנות

 מנחה: יוסי אורן

תמורות במעורבות הכהונה במרחב הפוליטי והצבאי

מרצה: פרופ׳ ישראל קנוהל

סכנותיה של מנהיגות ללא סמכות

מרצה: פרופ׳ דוד הד

חזרה