הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

פילוסופיה, אמנות וקולנוע

יום שישי 27 דצמבר 2019

09:30 - 11:00

הרצאות

פ י ל ו ס ו פ י ה א מ נ ו ת ו ק ו ל נ ו ע לעבור את הגבול? על הכורח בקביעת גבולות ועל הצורך בפריצתם

ההומור ברצינות
מרצה פרופ׳ מנחם פיש
סרט הערת שוליים
במאי יוסף סידר

 

 

מנחה: יוסי אורן

חזרה