לילדים

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

Magic tuesdays

יום שלישי 03 אוקטובר 2017

17:00 - 18:30

לילדים

חזרה