הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

תמונות בתערוכה

יום שישי 08 דצמבר 2017

10:00 - 11:30

הרצאות

סיורים בהנחיית מיטב המדריכים והמרצים של צוות אגף החינוך במוזיאון תל אביב לאמנות

  שמונה מפגשי סיור
בהנחיית הדס גלבוע, רפאת חטאב

חזרה