אירועים מיוחדים

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

מפגש עם האוצר

יום שלישי 27 פברואר 2018

20:00 - 21:00

אירועים מיוחדים

תערוכת בעיות השעה

חזרה