סיור מודרך

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

יום שלישי 02 אוקטובר 2018

סיור מודרך

סיורים מודרכים בערבי שלישי   |  19:00  - 20:00

מיהרה ולבשה: אופנה או היעדרה ביצירות

יום חמישי 04 אוקטובר 2018

סיור מודרך

סיור מודרך בתערוכה   |  10:30  - 11:30

התערוכה: רחוק–קרוב: המוזיאון מציג את עצמו III חידוש תצוגת האוסף העכשווי

היילייטס   |  12:00  - 13:00

סיורים מודרכים בתערוכות ובאוספי המוזיאון באנגלית

יום שלישי 09 אוקטובר 2018

סיור מודרך

סיורים מודרכים בערבי שלישי   |  19:00  - 20:00

התכנסנו כאן: בין השראה להשפעה

יום חמישי 11 אוקטובר 2018

סיור מודרך

סיור מודרך בתערוכה   |  10:30  - 11:30

התערוכה: תמר הרפז ואסף חזן: חדתי להירדם עוד

היילייטס   |  12:00  - 13:00

סיורים מודרכים בתערוכות ובאוספי המוזיאון באנגלית

יום חמישי 18 אוקטובר 2018

סיור מודרך

היילייטס   |  12:00  - 13:00

סיורים מודרכים בתערוכות ובאוספי המוזיאון באנגלית

יום שלישי 23 אוקטובר 2018

סיור מודרך

סיורים מודרכים בערבי שלישי   |  19:00  - 20:00

הכינותי מראש: הרדי מייד ואופני השימוש בו

יום חמישי 25 אוקטובר 2018

סיור מודרך

היילייטס   |  12:00  - 13:00

סיורים מודרכים בתערוכות ובאוספי המוזיאון באנגלית

סיורים מודרכים בתערוכות ובאוספי המוזיאון (ברוסית)   |  19:00  - 20:00

יום שבת 27 אוקטובר 2018

סיור מודרך

סיור מודרך בתערוכה   |  10:30  - 11:30

התערוכה: מתן בן כנען: ציורים

סיור מודרך בתערוכה   |  10:30  - 11:30

התערוכה: אריה שרון: אדריכל המדינה

יום שלישי 30 אוקטובר 2018

סיור מודרך

סיורים מודרכים בערבי שלישי   |  19:00  - 20:00

קומפוזיציה: היחסים בין אובייקט למסגרת