הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

יום שלישי 19 נובמבר 2019

הרצאות

קסמו של המקדש החילוני   |  19:00  - 20:00

טנדו 9 מפגשים מרתקים בין 2 אמנים מתחומי אמנות שונים הדנים בנושא משותף

יום חמישי 28 נובמבר 2019

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  11:00  - 13:00

יום שישי 29 נובמבר 2019

הרצאות

פילוסופיה אמנות וקולנוע   |  09:30  - 11:00

פ י ל ו ס ו פ י ה א מ נ ו ת ו ק ו ל נ ו ע לעבור את הגבול? על הכורח בקביעת גבולות ועל הצורך בפריצתם

יום שלישי 03 דצמבר 2019

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  20:00  - 22:00

יום שישי 06 דצמבר 2019

הרצאות

תנ"ך ואמנות   |  10:30  - 12:00

מ פ גש ב י ן ת ר ב ו ת י שר אל ל ב י ן ת ר ב ו ת ה מ ע ר ב בין סמכות למנהיגות 18 קריאות מחדשות במקרא ובאמנות

יום שלישי 10 דצמבר 2019

הרצאות

קסמו של המקדש החילוני   |  19:00  - 20:30

טנדו 9 מפגשים מרתקים בין 2 אמנים מתחומי אמנות שונים הדנים בנושא משותף

יום שישי 27 דצמבר 2019

הרצאות

פילוסופיה, אמנות וקולנוע   |  09:30  - 11:00

פ י ל ו ס ו פ י ה א מ נ ו ת ו ק ו ל נ ו ע לעבור את הגבול? על הכורח בקביעת גבולות ועל הצורך בפריצתם

יום חמישי 02 ינואר 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  11:00  - 12:30

יום שלישי 28 ינואר 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  20:00  - 22:00

יום חמישי 30 ינואר 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  11:00  - 13:00