הרצאות

כרטיסים בקופת המוזיאון

03-6077020

בשעות  21.00-14.00 

 

יום שלישי 03 מרץ 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  20:00  - 22:00

יום חמישי 05 מרץ 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  11:00  - 12:30

יום חמישי 23 אפריל 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  11:00  - 12:30

יום שלישי 19 מאי 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  20:00  - 22:00

יום חמישי 21 מאי 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  11:00  - 12:30

יום חמישי 25 יוני 2020

הרצאות

בחותם אישי - עם הפסנתרנית אורית וולף 2019/2020   |  11:00  - 12:30