תערוכות

תערוכות עתידיות

"בין שני עולמות: אוונגרד יהודי במאה ה־20"

יצירות מופת מאוסף המוזאון לאמנות אוונגרד אירופאית (MAGMA)

יום שני 30 מרץ 2020

יום ראשון 13 ספטמבר 2020

מידע נוסף