תערוכות

תערוכות עתידיות

אברהם אופק: 

גוף עבודה

יום חמישי 31 מאי 2018

יום שבת 20 אוקטובר 2018

יצירתו של אברהם אופק נחשפת בתערוכה במבט רטרוספקטיבי ובדגש בין־תחומי ומיצגי.

מידע נוסף

תמר הרפז ואסף חזן:

פחדתי להירדם עוד

 

יום חמישי 31 מאי 2018

יום שבת 03 נובמבר 2018

תערוכה משותפת לאמנית תמר הרפז ולמלחין אסף חזן הבוחנת את האפשרות לייצר קול בתנאי ואקום.

מידע נוסף