הצטרפו אלינו

אגודות ידידי המוזיאון בחוץ לארץ

הידידים השווייצים של מוזיאון תל אביב לאמנות

President: Stella Kattan

+972 3 607 70 30
+972 3 695 80 99

c/o Tel Aviv Museum of Art
International Relations Department
27 Shaul Hamelech Blvd. 61332
Tel Aviv
ISRAEL

muriel@tamuseum.com