חינוך לאמנות

תכניות חינוכיות במוזיאון

יום אימפרסיוניסטי במוזיאון

 

 

 

יום אימפרסיוניסטי במוזיאון

לכיתות ג'-ו'

יום המשלב הדרכה ופעילות בגן הפסלים. ההדרכה תתקיים באוסף האמנות האימפרסיוניסטית של המוזיאון ותספק מבוא לרעיונות האימפרסיוניסטים ולתיאוריות של צבע ואור.
לאחר ההדרכה ייצאו התלמידים לפעילות חווייתית בגן הפסלים של ציור בצבעי מים על בד. 

     חזרה