פתוח היום עד 18:00
Bear and Policeman, 1988  /  © Jeff Koons
לראשונה בישראל ג׳ף קונס: ערך מוחלט / מאוסף מרי וחוזה מוגרבי פתיחה 10/3/20
ויליאם קנטרידג׳: ביתר מתיקות נגנו את הריקוד עד 2/8/20