תערוכות

תערוכות בעבר

אלי גור אריה: מנועי צמיחה

אלי גור אריה:
מנועי צמיחה

בתערוכתו של אלי גור אריה, העוסקת בסיכוי להתרחשותו של אירוע אפוקליפטי ובתוצאותיו האקולוגיות והביולוגיות, הוא בונה מרחב הישרדותי שיסודות ביו מכניים משמרים בו את חיי היצורים בני הכלאיים ששרדו לאחר האסון. גור אריה — כדי לנסח את ביקורתו על החברה בת זמננו — נוקט אסתטיקה של תרבות הצריכה, שכמו תעשיית הפרסום כפייתית בעיסוקה בשטחי.

פתיחת התערוכה:

יום רביעי 18 מאי 2016

נעילת התערוכה:

יום שבת 21 ינואר 2017

מיקום:

אולם יוסף ורבקה מאירהוף הבניין הראשי

אוצרת אורחת:

דורית לויטה הרטן

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016
 • מראה הצבה, 2016