תערוכות

תערוכות בעבר

עושים מקום: צילום ישראלי עכשווי

עושים מקום: צילום ישראלי עכשווי

רכישות חדשות לאוסף המשקפות מגמה רווחת בשיח
הצילום העכשווי העוסק במקום - צילומי נוף, הסביבה
העירונית והמרחב הביתי הפרטי - מתוך התייחסות
לאופני ההתבוננות שמייצר המדיום. גישת האמנים אל
המרחב נעה בטווח שבין צילום ישיר, עיבוד חלקי, גלוי
או סמוי, ותוצר צילומי של הדמיה טוטאלית שלעתים
מחקה ומאזכרת צילום ישיר־מסורתי ולעתים מתרחקת
ממנו אל הבדוי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתיחת התערוכה:

יום רביעי 02 נובמבר 2011

נעילת התערוכה:

יום שבת 27 אוקטובר 2012

מיקום:

הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר
גלריה לצילום ע"ש דורון סבג- ORS בע"מ

אוצרת:

נילי גורן | קטלוג

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • מיכל חלבין, סרגיי, כלא נערים, רוסיה, 2009
  • Miki Kratsman, Combat, 2008