תערוכות

תערוכות בעבר

מאיה ז"ק: אור נגדי

מאיה ז"ק:
אור נגדי

התערוכה — מסע סוריאליסטי, רוחני ובמידת מה גופני אל עברו, זיכרונותיו, תודעתו ונפשו של המשורר פאול צלאן — מתמקדת בעבודת וידאו המלוּוָה במיצב פיסולי, בדימויים יצירי–מחשב וברישומים. גיבורת הווידאו מפתחת אובססיה לצלאן — לחייו, ליצירתו, לנשותיו ולגָלויותיו.
 

הווידאו אור נגדי הופק בסיוע קרן משפחת אוסטרובסקי, מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, תכנית המענקים של ארטיס, אאוטסט קונטמפוררי ארט פאנד, ועידת התביעות וקרונוס צילומי אוויר
הספר זיכרון למעשה יצא לאור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ובשיתוף עם מכון שפילמן לצילום

פתיחת התערוכה:

יום רביעי 20 אפריל 2016

נעילת התערוכה:

יום שבת 20 אוגוסט 2016

מיקום:

אולם יוסף ורבקה מאירהוף הבניין הראשי

אוצרת:

נילי גורן

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • עקבה, מתווה לווידאו אור נ גדי (פרט), 2012
  • From the video Counterlight, 2016