תערוכות

תערוכות בעבר

אירועים נקודתיים: רונית אגסי, גרי גולדשטיין

אירועים נקודתיים: רונית אגסי, גרי גולדשטיין

התערוכה "אירועים נקודתיים" מאגדת בחלל אחד סדרות על נייר של רונית אגסי נ' בקיבוץ מרחביה, 1949 ושל גרי גולדשטיין נ' נאשוויל, טנסי, 1950 . זוהי תצוגה משותפת כאירוע נקודתי שאינו סיכום של שיתוף פעולה ואף לא בהכרח ראשיתו, אלא אירוע המזמן את הקירבה שבחלל אחד לשני מבעים נפרדים. שני מונולוגים אידיוסינקרטיים אלה, המעוגנים בשני סיפורי חיים שונים בתכלית, אינם משלימים זה את זה ואף לא מנוגדים זה לזה, אלא נובעים-מתפתלים מעצמם ולעצמם. התערוכה מבקשת לאפיינם כמהלכים מצטלבים, המעידים על הווה ומתוכו על המֶשך והתהודה הסמויים-נוכחים של אירועים שזמנם ההיסטורי ידוע ותחום.

פתיחת התערוכה:

יום רביעי 07 יולי 2010

נעילת התערוכה:

יום שבת 16 אוקטובר 2010

מיקום:

הגלריה לפיסול ע"ש רות וברוך רפפורט

אוצר:

אירית הדר | קטלוג

חסות, תמיכה או סיוע:

התערוכה הוקמה בעזרת אילנה ויורם וקשלק; הקטלוג בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
 • אטלס 2, 2008 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • צלליות בוטצ'לי, 2003 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • דבה, 2009 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • אמאיל 2 , 2008 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • עזרה ראשונה, 2008 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • פונטנבלו, 2009 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • מוזיאון דמיוני לפיסול, 2008 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • אדם ועמלו, 2004 גרי גולדשטיין
 • כדור שלג, 2006 – 2010 רונית אגסי
 • יערות מחט, 2008 - 2010 רונית אגסי
 • יערות מחט, 2008 - 2010 רונית אגסי
 • יערות מחט, 2008 - 2010 רונית אגסי
 • יערות מחט, 2008 - 2010 רונית אגסי
 • יערות מחט, 2008 - 2010 רונית אגסי