תערוכות

תערוכות בעבר

אני והסלפי שלי

אני והסלפי שלי
תערוכה לכל המשפחה

האם יש הבדל בין דיוקן עצמי מסורתי ובין צילום עצמי ("סלפי")? מדוע אוהבים אנשים לצלם את עצמם ולהפיץ את תמונת הסלפי שלהם ברשתות החברתיות?
בתערוכה זו הופך הסלפי של המבקרים לחומר גלם, בתהליך שבו הם פוגשים את עצמם באופנים שונים. מאפייני הסלפי מתבטאים באינטראקציות טכנולוגיות על יסוד תוכנות שפותחו במיוחד לתערוכה, ובשימוש בטלפונים הניידים של המבקרים. במקביל מוצגות עבודותיהם של זוג האמנים מונטן ורוזנבלום, המבוססות על תצלומי סלפי.

 

פתיחת התערוכה:

יום שישי 11 דצמבר 2015

נעילת התערוכה:

יום שבת 26 נובמבר 2016

מיקום:

אולם הלן י' האפט וי' דוד האפט (מפלס תחתון) הבניין הראשי

אוצרת:

שרה ריימן־שור

חסות, תמיכה או סיוע:

התערוכה בחסות הידידים הבריטים של המוזיאונים לאמנות בישראל

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • מונטאן/רוזנבלום, Appropriateallemotions (פרט), 2015
  • מונטאן/רוזנבלום, Appropriateallemotions (פרט), 2015