חינוך לאמנות

המחלקה לתערוכות ניידות ע"ש רחל לאוטמן

 

המחלקה לתערוכות ניידות ע"ש רחל לאוטמן פועלת להפצת תרבות ואמנות באמצעות תערוכות רפרודוקציות הנשלחות למוסדות חינוך, למרכזי תרבות ולחברות בכל רחבי הארץ. המחלקה אוצרת תערוכות של רפרודוקציות בתחום האמנות הישראלית, היהודית והבינלאומית. התערוכות בנויות לפי נושאים העוסקים בתקופות ובזרמים בתולדות האמנות, באמנות בארצות ובתרבויות שונות, בנושאי חתך ובטכניקות שונות, בסגנון, בקומפוזיציה ובנושאים הקשורים בחגים ובמועדים. הן מתאימות לתוכנית הלימודים של מערכת החינוך וניתן לשלבן במקצועות רבים במערכת הלימודים הכללית. התערוכות נשלחות באמצעות הדואר למאות מנויים בכל רחבי הארץ, ובכלל זה למנויים באזורים מרוחקים שביקור במוזיאון אינו נגיש עבורם. באמצעות התערוכה הניידת המגיעה אליהם ואשר משולבים בה נושאים ורעיונות מהתערוכות המוצגות במוזיאון, הם רוכשים ידע בתולדות האמנות, וכן יוצרים קשר עם המוזיאון.

כל תערוכה מבין התערוכות העומדות להשאלה מכילה חמש עשרה רפרודוקציות המלוות בהסברים, בגודל אחיד של 35x50 ס"מ. למנוי זכות לשאול תערוכות ללא הגבלה. תערוכות אלו מלוות בטקסטים פרשניים המעניקים ידע על האמן ועל היצירה, כפי שהדבר נעשה בתערוכה מוזיאלית.
למחלקה אוסף של כשלושים אלף רפרודוקציות בלוויית הסברים, בכשלוש מאות נושאים. להלן מספר מצומצם של נושאים נבחרים: סובלנות, חברות, בית, זהות ישראלית ויהודית, צבע באמנות, סוריאליזם, מורשת ישראל וחגים, התנ"ך באמנות ונושאים מתוכו, תצוגות יחיד לאמנים, נושאים המוצגים במוזיאון ורבים נוספים.

טקסטים של עשרים תערוכות תורגמו לערבית על מנת שגם המגזר הערבי יוכל ליהנות מהתערוכות שלנו.  

 

גלית סמל
מנהלת המחלקה לתערוכות ניידות ע"ש רחל לאוטמן

 

6077001 -03
03-6077022
nayadot@tamuseum.com

לצפייה במצגת