תערוכות

תערוכות מתחלפות

רועי רוזן:
תערוכה קבוצתית

יום שישי 15 ינואר 2016

יום שבת 30 אפריל 2016

עולמו הפרוע של רועי רוזן נחשף בתערוכה המקיפה הראשונה של אמן מרתק זה...

מידע נוסף

רמי מימון:
קריאה נוספת

פרס לורן ומיטשל פרסר לצילום לאמן ישראלי צעיר, 2015

יום רביעי 04 נובמבר 2015

יום שבת 13 פברואר 2016

רמי מימון זוכה הפרס, המוענק השנה בפעם הראשונה — עוסק בבחינה של ייצוגים ומוסכמותיהם בתרבות ובאמנות.

מידע נוסף

אני והסלפי שלי
תערוכה לכל המשפחה

יום שישי 11 דצמבר 2015

בתערוכה זו הופך הסלפי של המבקרים לחומר גלם, בתהליך שבו הם פוגשים את עצמם באופנים שונים

מידע נוסף

בשיחה 2

יום שני 14 אפריל 2014

מבחר יצירות של אמנים ישראלים ובין־לאומיים מאוספי המוזיאון ומאוספים פרטיים בשיח חזותי ותוכני.

מידע נוסף

עדו בר־אל:
בגטלה
ציורים, 2015-1986
פרס רפפורט לאמן ישראלי בכיר 2014

יום רביעי 21 אוקטובר 2015

יום שבת 20 פברואר 2016

יצירתו של עדו בר–אל נעשית מתוך מחויבות לציור ולבחינת קיומו בשדה האמנות העכשווי

מידע נוסף

אוסף סוזן ואנטון רולנד־רוזנברג

יום חמישי 29 אוקטובר 2015

עבודות המייצגות מגמות שונות במודרניזם של המאה העשרים

מידע נוסף

נעמה ערד:
הר שולחן

יום שישי 30 אוקטובר 2015

יום שבת 27 פברואר 2016

בחלל הגלריה, המותווה כהדמייתו במחשב, מתכונן אתר ביתי המורכב ממוצרי צריכה זולים ויומיומיים

מידע נוסף

רונאן וארוון בורולק:
17 מחיצות

יום שבת 31 אוקטובר 2015

יום שבת 19 מרץ 2016

המיצב 17 מחיצות, שתוכנן במיוחד לחלל הגלריה, הוא רשת מסועפת של אלמנטים מודולריים

מידע נוסף

המוזיאון מציג
את עצמו 2
אמנות ישראלית מאוסף המוזיאון

יום שישי 23 ינואר 2015

שלושה פרקים בתצוגה החדשה...

מידע נוסף

אתל גוטמן:
גידולי פרא, 2014

יום שני 01 דצמבר 2014

עבודת פיסול סביבתית זו, הכוללת עגלה, מנוף והקרנת וידאו, נוצרה במיוחד לגן נתה...

מידע נוסף

גליה רוזנפלד: דרך הרבה נקודות, 2011

יום רביעי 02 נובמבר 2011

מידע נוסף