הצטרפו אלינו

אגודות ידידי המוזיאון בחוץ לארץ

אגודת הידידים של מוזיאון תל אביב לאמנות בדרום צרפת

President: Aaron Frenkel
Vice-President: Ezra Nahmad

+972 3 607 70 30
+972 3 695 80 99

c/o Tel Aviv Museum of Art
International Relations Department
27 Shaul Hamelech Blvd. 61332
Tel Aviv
ISRAEL

muriel@tamuseum.com