אודות

אולמות אירועים


מחלקת אירועים

03-6077000, שלוחות 260 ,224 
אניה 03-6077468 ; דנה 6077471- 03 ; נושי 03-6077011 
03-5247307 
events@tamuseum.com

 

 

אולם רקנאטי ע"ש מטילדה ולאון רקנאטי
אודיטוריום יהודה וז'נט אסיא