דילוג לתוכן העמוד

דירקטוריון

 • חולדאי רון
 • סאמט חיים
 • דסקל יוסי
 • קני מיכאל
 • אלשייך יוסי
 • נחמיאס־ורבין איילת
 • סבג דורון
 • ברוך מהרטה
 • פורז אברהם
 • שלומות מוריה
 • דביר שלי
 • ספיר דורון
 • קסלמן נדיה
 • בן נבט צלילית
 • רוז דוד
 • כהן אלמוג
 • אברהם אוזן הראלה
 • גיורא יהלום

מועצת המנהלים

 • אהובי יגאל
 • אזולאי אבנר
 • אלקון עידית
 • אלשטיין לילי
 • אריסון ג’ייסון
 • בהרב אלן
 • ברנדס חנינא
 • ברקאי עדינה
 • חולדאי רון
 • טוקטלי עדנה
 • מוריץ יעל
 • נויבירט יעל
 • סאמט חיים
 • סבג דורון
 • עצמון מנחם
 • פירון צבי
 • פלד דליה
 • פקלמן דב
 • קוליץ נעמי
 • קני מיכאל
 • רפפורט עירית
 • שובל כנה
 • שטיאט גדעון
 • שטיינמץ בני
 • שטרית רות

ועדת כספים

 • יו"ר — עו"ד סאמט חיים
 • ד"ר שפירא אהוד
 • סבג דורון
 • אלשייך יוסי
 • מוריץ יעל
 • קני מיכאל
 • עצמון מנחם
 • הדר רמי
 • גורטלר שמואל

ועדת תערוכות ורכישות

 • עו"ד ברנדייס חנינא
 • ד"ר הנדלר ספי
 • עמיר טולה
 • גרבוז יאיר
 • חכמי יוסי
 • רובין כרמלה
 • בן נפתלי מיכל

ועדת ביקורת

 • יו"ר — צבי זיו
 • יפו עליזה
 • עו"ד מיליקובסקי מירי
 • עו"ד רצאבי דורון
 • ד"ר שפירא אהוד

עוד אודות המוזיאון