דילוג לתוכן העמוד

אפורה כל שיטה, רק עץ החיים ירוק לעד

תערוכה לרגל שנת ה-90 למוזיאון

התערוכה נאצרה מתוך אוספיו השונים של המוזיאון. העבודות נבחרו בזכות כוחן לברוא שיח וליצור משמעות חדשה כשהן מוצבות בסמיכות לעבודות שנוצרו במדיומים ובתקופות שונות, מתוך תפיסות אמנותיות אחרות ובהקשרים תרבותיים משתנים.

כל עבודה מפציעה בתערוכה כשהיא מנותקת מהקשרה המקורי, עקורה מהמפעל האמנותי שבמסגרתו נוצרה, מורחקת מנסיבות הזמן והמקום, מן התרבות והתכנים ששימשו לה הקשר מגונן ועוגן של משמעות יציבה. מבט זה מאפשר לחלץ את העבודה מהסד הפרשני שבו היתה נתונה במקור ולהסיט את המבט אל התחביר החדש שנקלעה אליו.

* שם התערוכה שאוב מהמחזה פאוסט מאת יוהאן וולפגנג פון-גֶתה.

וידאו — מתוך התערוכה אפורה כל שיטה, רק עץ החיים ירוק לעד

עוד תערוכות

עמוס גיתאי: כיפור, רקוויאם למלחמה
ג'ורג' סגל: עקידת יצחק 1973
איליה ואמיליה קבקוב: מחר נמריא
אלברטו ג'קומטי: שוב, מהתחלה