תערוכות

תערוכות בעבר

רונית פורת: The Sentence

רונית פורת: The Sentence

פרס לורן ומיטשל פרסר לצלם ישראלי צעיר, 2017

תערוכתה של רונית פורת — השלישית בטרילוגיה על שען ברלינאי ונערה רוצחת — מתמקדת בהליך המשפטי דרכו נחשפות דקויות של צדק ואי־צדק. בתערוכה מוצגות עבודות חדשות בטכניקה של קולאז' צילומי, העוסקות בהשפעה של אירועים מן העבר על ההווה הקולקטיבי ועל ההווה האישי של האמנית. רוב התצלומים בתערוכה מבוססים על מקורות חזותיים קיימים וחומרים ארכיוניים.
עבודותיה של פורת טעונות בהיבטים פסיכולוגיים ומגדריים, ומתייחסות למושגים כמו מקור, התערבות,
שעתוק והפצה.

 

 

פתיחת התערוכה:

יום שלישי 27 מרץ 2018

נעילת התערוכה:

יום שני 01 אוקטובר 2018

מיקום:

גלריה לצילום ע"ש דורון סבג- ORS בע"מ הבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר

אוצרת:

רז סמירה

הסתר מידע
הקודם נגן הבא
  • ללא כותרת (היינריך הופמן, 1933), 2018 תצלום מטופל, הדפסת פיגמנט על נייר ארכיבי
  • ללא כותרת, 2017 תצלום מטופל, הדפסת פיגמנט על נייר ארכיבי
  • ללא כותרת Das Magazine, 1933-1934), 2018) תצלום מטופל, הדפסת פיגמנט על נייר ארכיבי
  • ללא כותרת, 2018 תצלום מטופל, הדפסת פיגמנט על נייר ארכיבי