דילוג לתוכן העמוד ←
ללא כותרת Das Magazine, 1933-1934), 2018)

רונית פורת: The Sentence

ללא כותרת Das Magazine, 1933-1934), 2018)

פרס לורן ומיטשל פרסר לצלם ישראלי צעיר, 2017

תערוכתה של רונית פורת — השלישית בטרילוגיה על שען ברלינאי ונערה רוצחת — מתמקדת בהליך המשפטי דרכו נחשפות דקויות של צדק ואי־צדק. בתערוכה מוצגות עבודות חדשות בטכניקה של קולאז' צילומי, העוסקות בהשפעה של אירועים מן העבר על ההווה הקולקטיבי ועל ההווה האישי של האמנית. רוב התצלומים בתערוכה מבוססים על מקורות חזותיים קיימים וחומרים ארכיוניים. עבודותיה של פורת טעונות בהיבטים פסיכולוגיים ומגדריים, ומתייחסות למושגים כמו מקור, התערבות, שעתוק והפצה.

עוד תערוכות

ג׳ף קונס: ערך מוחלט / מאוסף מרי וחוזה מוגרבי ←
ויליאם קנטרידג׳: ביתר מתיקות נגנו את הריקוד ←
טגיסט יוסף רון: הנייר הלבן שחור מבפנים ←
ארתור ז'מייבסקי, דמוקרטיות ←