אוספים

רישום והדפס

רישומים

האוסף כולל מנעד רחב של עבודות על נייר, רישומים עצמאיים, מתוות וכן רישומים שנעשו בזיקה לעבודות קיימות ומעידים על מהליכי החשיבה והיצירה של האמנים.