אוספים

צילום

צילום המאה ה-19

אוסף גדול ומרשים של תצלומים מוקדמים מן המאה התשע-עשרה, המספק מבט מעמיק על ראשית ימי הצילום ומאפשר לבחון את זיקותיו אל הצילום המודרני והעכשווי.