אוספים

אמנות מודרנית ועכשווית

טורסו של אישה

טורסו של אישה
  • פאבלו פיקאסו 1881, ספרד - 1973, צרפת
  • טורסו של אישה
  • 1953 ©Succession Picasso 2018
  • שמן על בד
  • 72.5x91.5ס"מ
  • עזבון מריה רובינשטיין-ברנרד-אדיר
 

בקיץ 1953 החליטה פרנסואז ז'ילו, חברתו לחיים של פיקאסו מזה שבע שנים, לעזוב את האמן ואת ביתם בוואלוריס ולחזור עם שני ילדיהם לפריז. שבועות מספר לפני נסיעתה יצר פיקאסו שמונה ציורים המבוססים על דמותה, וביניהם טורסו של אישה, שהוא האחרון בקבוצה. הציור מהווה דוגמה לקומפוזיציה שפיתח פיקאסו למן סוף שנות ה־30: הצבת דמות כנגד רקע ניטרלי ושילוב של צורות מוגדרות עם משיכות מכחול חופשיות. פיקאסו נהג להשתמש ביסודות צורניים ששאב מסגנונותיו הקודמים, בעיקר יסודות קוביסטיים. בייחוד הוא הִרבה להשתמש בתחבולה קוביסטית בסיסית: תיאור הדמות בו־זמנית בצדודית ומלפנים. בספרה החיים עם פיקאסו סיפרה ז'ילו שבציור דיוקנותיה שקד פיקאסו זמן רב על עיצוב הראש והִרבה במחיקות. עדות לכך ניתן לראות בציור זה בסימנים הברורים של תיקונים בצורת משולש ששרידיו מבצבצים מבעד לשכבות הצבע מימין לראש.

 

חזרה לאוספים