אוספים

אמנות ישראלית

ה' צבעים (בלבן)

ה' צבעים (בלבן)
  • מיכל נאמן 1951, קבוצת כינרת –
  • ה' צבעים (בלבן)
  • 1998
  • צבע שמן ונייר דבק על בד
  • 170x200ס"מ
  • מתנת האמנית, 1999
 

העבודה ה' צבעים (בלבן) משתייכת לגוף עבודות המכונה בשם הקיבוצי "לגיון". הכינוי נשאב מהברית החדשה, שם הוא מופיע כשמה של קבוצת שדים שהתמקמו באדם ורדפו אותו (מרקוס, ה', 9). המילים "ה' צבעים" מבוססות על הביטוי התנ"כי "ה' צבאות", כמשחק משמעות המשקף הרהורים על אלוהות ועל אמנות. מעל ומתחת למילים מציצים מתוך הפסים האופקיים חלקים של ארנב/ברווז ("ארנווז") – דימוי השאוב מדיוניו הפילוסופיים של לודוויג ויטגנשטיין על השפה. באמצעות דימוי זה נבחן הנושא של ריבוי משמעויות, המונע אפשרות של הגדרה חד־משמעית המנותקת מן ההקשר של מה שנראה לעין. הן דימוי הארנב/ברווז והן הביטוי "ה' צבעים" מופיעים בעבודותיה של נאמן משנות ה־70 ואילך. העבודות כולן כגוף אחד מכסות ומגלות בו בזמן את התימות, הדימויים, הפרדוקסים והאבסורדים המתקיימים בעולמה האמנותי של מיכל נאמן. מלאכת היד הסיזיפית של הצביעה ושל הכיסוי בנייר דבק וקילופו יוצרת מעין מסך מופשט, המדבר בשפה של צבעים וצורות. מסך זה כמו מנסה לכסות על התהליכים השכלתניים והאסוציאטיביים המאפיינים בהתמדה את עבודותיה של נאמן. ואולם, גם מבעד לו פורצים הדימויים והמילים אל פני השטח ואינם מוותרים לרגע על קיומם.

 

חזרה לאוספים