הצטרפו אלינו

אגודות ידידי המוזיאון בחוץ לארץ

הידידים הבריטים של המוזיאונים לאמנות בישראל

President: Wendy Fisher
Executive Director: Michelle Hyman

+44 207 935 3954
+44 207 224 0744

WIZO House, Suite 3
105-107 Gloucester Place
London W1U 6BY
UNITED KINGDOM

bfami@btconnect.com

Back Play Forward