מתנדבים

הגשת מועמדות

מידע אישי

השכלה
השכלה שם המוסד משנה עד שנה תעודה
+ הוסף שורה
השתלמויות
קורסים והשתלמויות:
שם הקורס / ההשתלמות שם המוסד משנה עד שנה תעודה
+ הוסף שורה
שפות
נא ציין/ני את רמת ידעתך : שפת אם, טובה מאוד, בינונית, חלש
שפה דיבור קריאה כתיבה
+ הוסף שורה
מקומות עבודה קודמים
שם המוסד תפקיד משנה עד שנה
+ הוסף שורה
התנדבות
מקומות בהם התנדבת בעבר/ מתנדב כיום:
שם המוסד תפקיד משנה עד שנה
+ הוסף שורה
כישורי מחשב
נא פרט את הידע במחשבים, תוכנות, ורמת שליטה
ימי פעילות מועדפים להתנדבות
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שיש שבת
בוקר
צהריים
ערב
המלצות
שם הממליץ תפקיד טלפון
+ הוסף שורה
הצהרה אישית
אנא כתוב מספר שורות בהם תפרט מדוע אתה מבקש להתנדב למוזיאון תל אביב לאמנות. אילו כישרונות, יכולות, תחומי עניין וניסיון תוכל לתרום בהתנדבותך למוסדנו.