דילוג לתוכן העמוד
שטח מעבר, 2003

אביבית בלס ברנס: שטח מעבר

שטח מעבר, 2003

הציור של אביבית בלס ברנס נפרש כמפה עם ציוני דרך ועם נקודות יציאה וכניסה שמקבלים ביטוי ברמזים, במשחקי מלים, בדימויים ובחומריות. בלס ברנס יוצרת סדרות שנקודת המוצא שלהן היא רעיונית. בתהליך תרגום הרעיון לציור מקבלת העבודה גוף, חומריות, מלים. החומריות הדשנה, המעובדת והטקטילית היא דלת כניסה לציור שבזכות נוכחותו הפיזית הופך לגוף בחלל ובזמן. אין זו אשליה ויזואלית כי אם נוכחות פיזית ממשית הניתנת למישוש. עבודותיה של בלס ברנס עוסקות בשאלות של זהות מול זרות ושל גישור בין שפה לתרבות במרחב הגבולות שבין הדברים. במקום שבו יש דואליות של חיבור והפרדה, ניתוק והתמזגות, המרחב הזה אינו רק דימוי ויזואלי אלא מקום מפגש עם האחר ומקום המגדיר את העצמי. מתוך כך הוא גם הופך לשטח מעבר שאינו העצמי ואינו האחר. אביבית בלס ברנס מתגוררת כיום בישראל לאחר שהות של עשרים שנה בפאריז.

עוד תערוכות

נטע לאופר: אורות רחוקים
אל הלא נודע: מסע מקומי דרך עבודות וידיאו, 2022-1996
אחוז בכל היקר: יצירות מופת על נייר
שלום סֶבָּא: לגופם של דברים