אוספים

אדריכלות ועיצוב

תערוכות המחלקה לעיצוב ואדריכלות שיקפו מאז הקמתה בראשית שנות ה-90 גישה בין-תחומית המייצגת את הקצוות הפרומים שבין עיצוב לאמנות; הן ביטאו את ה"תת-מודע" של הארכיטקטורה והעיצוב, כמו גם את הפרקטיקה האדריכלית המעלה שאלות באשר ליחס בין המרחב הבנוי ובין יחסי הכוח הקשורים לעיצובו. המעצבים והאדריכלים עוסקים במשמעות המצויה מעבר לתפקודו של המוצר/האובייקט. גם כאשר הייעוד הוא פונקציונלי, הפעולה עצמה חדורה בממד רפלקסיבי. המוצר אינו רק תכליתי ושימושי כפשוטו, אף כי לא אחת הוא מציג עצמו ככזה. בהיותו מושא תשוקה, הוא עשוי לבטא פנטזיה מפתה, המלמדת אותנו להשתוקק ומחוללת את הפטישיזם של הסחורות.

המחלקה הציגה תערוכות "מקומיות" ו"גלובליות" במנעד הנע בין סביבות מדומות ובין סביבות אמיתיות, כשיקוף של הדיאלקטיקה המאפיינת את החברה הטכנו-קפיטליסטית. התערוכות שהוצגו נגעו בהקשרים שונים של התרבות החומרית: יכולות ייצור, תנועה של חומרי גלם, ייצור של פריטים יחידניים לעומת ייצור המוני ,ייצוג של המצב האורבני, עיסוק ביחסים שבין מרחבים פתוחים וסגורים בזיקה לגורמי הכוח המעורבים בגיבושם.

באוסף המחלקה נכללות עבודות המשקפות את תערוכות היחיד ותערוכות הנושא שהתקיימו בה, דוגמת עבודותיהם של גאיטנו פשה, רון ארד, חנן דה לנגה, צ'ארלס וריי אימס, אנצו מארי, קונסטנטין גרציץ, הלה יונחריוס, רון גלעד, יעקב קאופמן, טל גור, איילה צרפתי, פרננדו והוברטו קמפנה, אסתר קנובל ועירית אבא.

ב-2003 נערכה תחרות לבניין חדש במוזיאון, ובעקבותיה הוצגה ב-2004 התערוכה "בניין חדש, מוזיאון תל אביב, תחרות אדריכלים ע"ש הרטה ופול עמיר".

ב-2011 נחנך הבניין החדש, ובו אגף לעיצוב ואדריכלות המאפשר תצוגה רציפה של תחומי תרבות אלה.